Hoca Ahmet Yesevi Cami Derneği 10. Olağan Genel Kurulu 21 Haziran 2017 tarihinde yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Cami Derneği 10. Olağan Genel Kurulu 21 Haziran 2017 tarihinde yapıldı.

1-                  Hoca Ahmet Yesevi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 10. Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sami ÖZTÜRK’ ün açılış konuşması ile 21 Haziran 2017 tarihinde  Saat 13.30 da açıldı.
2-                  Yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu görüldü. Divan Başkanlığı ve katip üyeler için seçim yapıldı.
3-                  Teklif edilen Ebubekir ALKAN Divan Başkanlığına, Mustafa ŞAHİN  ve Osman ERKARAMAN katip üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.
4-                  Gündemin 3. Maddesine geçilerek Divan Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulunun raporunu okumak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sami ÖZTÜRK’e söz verdi. Sami ÖZTÜRK ekteki Yönetim Kurulu raporunu Genel Kurula sundu.
Divan Başkanı, başkana teşekkür etti. Bilançonun okunması için Yönetim Kurulundan muhasip Durali BEDİR’e söz verdi. Durali BEDİR bilançoyu Genel Kurula sundu. Denetleme Kurulu raporu Genel Kurula sunuldu.
Divan Başkanı faaliyet ve denetim kurulu üzerinde söz almak isteyenlere söz verdi. Üyeler iyi dilek ve temennilerini dile getirdiler.Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
5-                  Gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna ekli listedeki isimlerin teklifini Başkan oylamaya sundu yapılan oylama sonucunda asil ve yedek üyeler oy birliği ile kabul edildi. Denetim kuruluna ekli listede bulunan isimler teklif edildi. Yapılan oylamada liste oy birliği ile kabul edildi.
6-                  Dilek ve temenniler maddesi gereğince başkan söz almak isteyenlerden Sami ÖZTÜRK`e söz verdi. Sami ÖZTÜRK bu işin hayır ve hasenat işi olduğunu gönüllü bir çalışma olduğunu hatırlattı.
7-                  Konu üzerinde başka söz alan olmadığı için seçilen arkadaşlara başarı dileklerini belirten Başkan Genel Kurul oturumunu kapattı.
21/06/2017
 
Katip Üye                                           Katip Üye                                                Divan Başkanı
Mustafa ŞAHİN                            Osman ERKARAMAN                                Ebubekir ALKAN